Hurd: samenwerking, geen dictaat in Europa

BLACKPOOL, 6 OKT. De Britse Conservatieve Partij moet zich verenigen achter John Major wil zij deelnemen in een Europa waarin de macht niet in Brussel ligt, maar, naar Majors wens, bij de deelnemende Europese naties zelf.

Dit hield Douglas Hurd, de Britse minister van buitenlandse zaken, de Conservatieve Partij in Blackpool gisteren voor in een poging de wonden over Europa te helen. “Het nieuwe wachtwoord voor Europa is samenwerking, niet dictaat (uit Brussel)”, zei Hurd. Hij prees het Europese ideaal van na de Oorlog, maar zei dat dat nu was vervuld.

“Frankrijk, Duitsland en Groot-Brittannië zullen nooit meer een oorlog met elkaar aangaan. Dat is een grote stap voorwaarts. Maar daaruit volgt niet logischerwijs dat wij het nemen van beslissingen geleidelijk steeds meer in Brussel moeten centraliseren. De geschiedenis leert dat dat niet gaat en de volkeren van Europa willen het niet.” Hurd onderstreepte het belang van de Europese verkiezingen in juni volgend jaar: dat zal het moment worden om de linkse meerderheid in het Europese Parlement weg te krijgen. “Die is slecht voor Europa en slecht voor Groot-Brittannië.”

De minister lanceerde een aanval op critici in binnen- en buitenland die vinden dat Groot-Brittannië als voorzitter van de EG te weinig en te laat heeft gereageerd op het opleven van de oorlog in Bosnië. “Niet één regering”, zei Hurd, “heeft de enige oplossing gepropageerd die wat zou hebben uitgehaald, namelijk het sturen van een internationaal leger dat voor onbepaalde tijd zou moeten blijven om zijn wil aan de strijdende partijen op te leggen.” Iedereen kwam met deeloplossingen als luchtaanvallen of het zenden van wapens. Groot-Brittannië had tenminste de verdienste dat het nooit gedaan had alsof. In plaats daarvan had het meer humanitaire hulp verstrekt in Bosnië dan welk land ook en het was een Brits voorstel dat de onderhandelingen van Lord Carrington en David Owen als EG-vertegenwoordigers had gestructureerd. “Dat mag dan niet alles betekenen, het is tenminste iets.”

    • Hieke Jippes