Heineken gaat ingrijpend reorganiseren

ZOETERWOUDE, 6 OKT. Heineken Nederland gaat de komende jaren de structuur van de organisatie drastisch veranderen. Ook bij de produktie worden moderniseringen doorgevoerd. Als gevolg van deze maatregelen zullen tot 1997 in Nederland 200 tot 400 arbeidsplaatsen vervallen.

Dat heeft de onderneming gisteren officieel bekendgemaakt. Bij Heineken Nederland zijn op dit moment 4000 personeelsleden in dienst.

Hoewel gedwongen ontslagen volgens de directie van Heineken Nederland zijn uitgesloten, hebben de plannen van de onderneming tot onrust geleid bij de werknemers. Het veranderingsproces - dat gevoerd wordt onder de naam "Mensen maken Heineken' - leidt er volgens bestuurder Schellenberg van de Industriebond FNV toe dat een aantal produktie-medewerkers er financieel te sterk op achteruit gaat. De bonden hebben de eis gesteld dat de werknemers die gedwongen van ploegendienst overgaan naar de dagdienst, tot hun pensioen wordengecompenseerd voor hun verlies van toeslagen. Bovendien willen de vakbonden de mogelijkheid behouden om tussentijds tot aparte regelingen te komen voor elke getroffen afdeling.

Als Heineken niet akkoord gaat met de wensen van de bonden zijn acties niet uitgesloten. “Uit het overleg met onze leden is gebleken dat de werknemers bereid zijn om te staken”, aldus de FNV-bestuurder. De bond heeft Heineken gevraagd voor het weekeinde te reageren op de eisen. “Reageert Heineken niet, dan gaan wij het traject starten”, zegt Schellenberg.

Volgens Heineken Nederland valt over de wensen van de bonden echter niet meer te praten. De onderneming heeft in de cao opgenomen dat werknemers in ploegendienst, die worden overgeplaatst naar de dagdienst of naar een lager betaalde ploegendienst, maximaal acht jaar lang (een deel van) hun toeslag blijven behouden. “Aan dat beleid, waar de bonden bij de cao-onderhandelingen hebben ingestemd, houden wij vast. Anders zou er een te grote rechtsongelijkheid tussen de werknemers ontstaan”, aldus dr. J. Dop, hoofd interne en externe betrekkingen van Heineken Nederland. Ook op de eis van de bonden om per afdeling verschillende regelingen te kunnen afspreken, wil de onderneming niet ingaan. “Volgens ons creëer je dan onzekerheid en een stuk rechtsongelijkheid”, aldus Dop.

Heineken Nederland pakt de huidige reorganisatie uiterst omzichtig aan. De fout die in 1990 is gemaakt, toen een sanering van bovenaf werd opgelegd, wil de onderneming tot iedere prijs vermijden. De toen voorgestelde maatregelen leidden tot de grootste staking die de brouwer ooit had meegemaakt.