Gelderland: besluit Betuwelijn twee maanden uitstellen

ROTTERDAM, 6 OKT. De besluitvorming over de Betuwelijn moet met twee maanden worden uitgesteld. Dit bepleiten de provincie Gelderland en de Gelderse gemeenten langs het tracé in een brief aan de vaste Kamercommissie voor verkeer en waterstaat.

De Kamercommissie houdt deze week hoorzittingen over de Betuwelijn. Vrijdag bezoekt de commissie de knelpunten in Gelderland en krijgen betrokkenen in Tiel de gelegenheid hun opvattingen kenbaar te maken. Vandaag is er een hoorzitting in Den Haag, morgen in Barendrecht.

Eind november staat de Betuwelijn op de agenda van de vaste Kamercommissie. De Gelderse gemeenten en de provincie, verenigd in het Gebundeld Bestuurlijk Overleg, willen uitstel van de besluitvorming om een oplossing te vinden met meer maatschappelijke steun dan het kabinetsvoorstel nu geniet. De betrokken provincies en gemeenten zijn niet tegen de Betuwelijn, maar wel tegen het kabinetsplan om hem op het maaiveld aan te leggen. Als het kabinetsplan wordt doorgezet, dreigen de betrokken provincies en gemeenten alle juridische mogelijkheden te benutten om de procedure te dwarsbomen. Aanzienlijke vertragingen kunnen daarvan het gevolg zijn. Ook zullen de kosten daardoor waarschijnlijk verder oplopen.

Het Gebundeld Bestuurlijk Overleg doet de Kamercommissie het voorstel om in samenwerking met de lagere overheden de plannen nog eens goed te bekijken. De bezwaren die omwonenden en lagere overheden in een eerder stadium naar voren hebben gebracht, hebben namelijk niet geleid tot een noemenswardige aanpassing van het kabinetsvoorstel. Voor dit nadere overleg met de lagere overheden zou uitstel van de besluitvorming met twee maanden nodig zijn, aldus de Gelderse besturen.

Geheel onafhankelijk van dit bestuurlijke initiatief hebben zestig ondernemers zich in een open brief tot de minister van financiën gewend met een pleidooi om geheel af te zien van aanleg van de Betuwelijn. Volgens de ondernemers zijn de optimistische rendementsverwachtingen ongefundeerd en dreigt een financieel debâcle. Zij stellen dat de binnenvaart voldoende capaciteit biedt om het verwachte nieuwe aanbod van containervervoer naar Duitsland te verzorgen. Binnenvaart is stiller en veel goedkoper dan vervoer per trein, reden waarom de ondernemers aandringen op nader onderzoek van de mogelijkheden die de binnenvaart biedt. Minister Maij-Weggen (verkeer en waterstaat) heeft een dergelijk onderzoek steeds van de hand gewezen.

De ondernemers stellen bovendien dat het spoorwegnet tot 2015 voldoende capaciteit biedt voor het aanbod aan goederenvervoer wanneer zogeheten shuttle-treinen worden ingezet - treinen die op een vast tijdstip een vaste route rijden. Daardoor is er nog enige jaren tijd om verdere investeringen in spoorweginfrastructuur te heroverwegen.