EG-akkoord over afval is dichterbij

BRUSSEL, 6 OKT. De kansen op een Europees akkoord over de recycling van verpakkingsafval zijn verbeterd. Gisteren werden de Europese milieuministers het eens over een gezamenlijke benadering van het probleem, zo zei de Belgische Raadsvoorzitter minister De Galan in Luxemburg. In plaats van een tienjarenplan wordt nu gedacht aan een vijfjaren-plan. Binnen die periode zou zestig procent van het afval moeten worden teruggewonnen, waarvan veertig procent opnieuw gebruikt moeten kunnen worden. Na die periode vindt dan een evaluatie plaats en beslissen de ministers wat er verder moet gebeuren. Volgens het oorspronkelijke plan moest er binnen tien jaar 90 procent van het afval zijn teruggewonnen, waarvan zestig procent opnieuw moest zijn te gebruiken.

De ministers laten nu ook eerst de verschillende retoursystemen van verpakkingen in de verschillende lidstaten vergelijken. Aan een Duits instituut is gevraagd om een zogeheten "eco-balans' op te maken; binnen de lidstaten is er verschil van mening over de vraag of bepaalde verpakkingen beter gecomposteerd of versnipperd kunnen worden danwel opnieuw gebruikt moeten worden.

Er wordt jaarlijks 50 miljoen ton verpakkingen in de EG na gebruik weggegooid. Vermoedelijk zal worden besloten de keuze van de methode van terugwinning of hergebruik aan het nationale niveau over te laten.

Duitsland bood gisteren de EG-partners aan onmiddellijk onderhandelingen te beginnen over de gevolgen van het Duitse recycling systeem voor de Europese binnenmarkt. Door de gesubsidieerde Duitse verpakkingsafval-recycling wordt de markt in Europa overstroomd met afval dat in Duitsland door gebrekkige capaciteit en tegenvallende vraag niet in nieuwe produkten wordt omgezet. Andere landen hebben daardoor de grootste moeite hun eigen systemen te ontwikkelen. Het heeft bovendien de aarzelingen jegens de oorspronkelijke ambitieuze afvalrichtlijn van de Commissie versterkt.

    • Folkert Jensma