DEN HAAG, 6 OKT. De Tweede Kamer wil af van de ...

DEN HAAG, 6 OKT. De Tweede Kamer wil af van de aan leeftijd gebonden leerplicht. Een meerderheid vindt dat het beter is jongeren te verplichten naar school te gaan tot ze een "startkwalificatie' voor de arbeidsmarkt hebben behaald, een diploma dat kans biedt op een baan.

Dit bleek gisteren in een debat met minister Ritzen (onderwijs) over wijziging van de leerplichtwet, die bedoeld is om het schoolverzuim tegen te gaan. Het wetsvoorstel regelt ook dat de leerplicht van kracht blijft voor jongeren die door huwelijk meerderjarig worden. Deze maatregel richt zich vooral op allochtone meisjes die in hun land van herkomst voor hun zestiende zijn getrouwd. Zij zijn daardoor in Nederland meerderjarig en niet leerplichtig. “Een voor het noodzakelijke integratieproces in de Nederlandse samenleving zinvolle maatregel”, aldus Nuis (D66).

De kamer steunt in principe de invoering van een "vervangende leerplicht' voor moeilijke gevallen. Leerlingen van veertien jaar en ouder die grote problemen hebben in het reguliere dagonderwijs, kunnen in aanmerking komen voor onderwijs dat bestaat uit leren en werken. Een meerderheid vindt echter dat Ritzens voorstel op dit punt te ver gaat en eist aanpassing om te voorkomen dat, zoals CDA-woordvoerder Huibers zei, “via de arbeidsmarkt een nieuwe vluchtweg ontstaat”. In het wetsvoorstel dat de Tweede Kamer gisteren besprak werd ook het op vakantie gaan buiten de schoolvakanties aan banden gelegd.