Bukman zegt landbouw geen steun toe

DEN HAAG, 6 OKT. Minister-president Lubbers en minister Bukman (landbouw) hebben het Landbouwschap vanochtend in een gesprek geen enkele toezegging gedaan over extra steun voor de land- en tuinbouw. De belangenorganisatie wil 400 miljoen gulden extra, onder meer voor directe financiële steun.

Volgens minister Bukman had het gesprek een “zeer oriënterend karakter”. Voorzitter M. Varekamp van het Landbouwschap heeft Lubbers tegen het verzoek om extra overheidssteun “niet echt ja gezegd, maar ook geen nee”. “Hij heeft erkend dat de situatie zorgelijk is en dat er waarschijnlijk wat nodig zal zijn om de landbouw uit het dal te halen. Hoe en wat is nog onduidelijk. Ik ga ervan uit dat er wel iets komt, zonder dat ik overdreven hoopvol ben.”

De extra overheidssteun zou volgens het Landbouwschap moeten worden besteed aan lastenverlichting, directe financiële steun aan gezonde bedrijven met acute geldproblemen en aan extra onderzoek, scholing en kwaliteitsverbetering.

De glastuinbouw (met name de groenteteelt), de zeugenhouderij, de akkerbouw in het algemeen en de aardappelteelt in het bijzonder, de champignonteelt en de fruitteelt (overvloedige oogst) staan er erg slecht voor. De aanspraak op regelingen voor financiële bijstand is in deze sectoren het grootst.