Buitenlandse banken verenigen zich

Een aantal van de in Nederland gevestigde buitenlandse banken en financiële instellingen heeft een vereniging opgericht: Foreign Bankers Association in the Netherlands (FBA). Tot de initiatiefnemers behoren de directies van Nederlandse vestigingen van grote banken zoals Barclays Bank, Banque National de Paris, Deutsche Bank, Dai Ichi Kangyo Bank, en Citibank.

Het FBA-bestuur verwacht dat het merendeel van de ruim honderd in Nederland in aanmerking komende buitenlandse banken en financiële instellingen het lidmaatschap zal aanvragen.

De FBA wil de samenwerking tussen buitenlandse banken in Nederland bevorderen. Ook wil zij de belangen behartigen van haar leden bij officiële instanties.

De FBA wil daarmee fungeren als een soort onderafdeling van de NVB, de Nederlandse Vereniging van Banken, in 1989 opgericht om de activiteiten op het gebied van overleg in de bancaire bedrijfstak te bevorderen. De NVB onderhoudt de contacten met de centrale bank en behartigt de belangen van de kredietinstellingen en het bankbedrijf in Nederland in het algemeen.