Bierbrouwer wil minder "baasjesgericht' worden

Hiërarchie is bij Heineken Nederland tot een vloek geworden. Starheid en ambtenarencultuur moeten worden ingeruild voor flexibiliteit en slagvaardigheid. Alleen op die manier zal Heineken naar eigen zeggen in staat blijven de concurrentieslag met grote buitenlandse brouwerijen aan te kunnen.

In de nieuwe organisatie zoals die de directie van Heineken Nederland voor ogen staat, draait alles om decentralisatie. Onder de naam "Mensen maken Heineken' is de onderneming begonnen aan een ambitieus project om in alle gelederen van de organisatie de verantwoordelijkheden anders te verdelen. “We moeten minder baasjesgericht worden”, aldus woordvoerder dr. J. Dop. De reorganisatie, waar twee jaar lang over is gesproken, moet voor het einde van het jaar in werking zijn gezet.

Heineken Nederland zal volgens directeur H. de Goederen worden opgedeeld in vijf units, die werken “als waren ze winstverantwoordelijk”. Het management van deze units (de brouwerijen in Den Bosch en Zoeterwoude, de verkooporganisaties voor horeca en thuisverbruik en de nieuwe unit Distributie en Customer Service) vormen met het management team van Heineken Nederland de twee bestuurlijke lagen boven het operationele niveau.

Beslissingen zullen in de toekomst volgens De Goederen “zo laag mogelijk” in de organisatie worden genomen. Ook de produktiemedewerkers kunnen voortaan invloed uitoefenen op de indeling van hun werkzaamheden. Daartoe worden ze ingedeeld in taakgroepen, waarbinnen ze verschillende functies kunnen vervullen.

De reorganisatie valt samen met de beslissing van Heineken Nederland om bij de brouwerijen in Den Bosch en Zoeterwoude een aantal oude produktielijnen te vervangen. Daardoor zal een deel van het werk worden geautomatiseerd. Heineken Nederland verwacht dat de sanering en de modernisering de komende jaren kunnen leiden tot een produktiviteitsverbetering van vijftien tot twintig procent.

Die efficiency-verbetering is volgens Heineken hard nodig. Hoewel de brouwerijen volgens directeur De Goederen op dit moment nog kostenconcurrerend werken “zou de kostprijs zonder deze maatregelen zeker omhoog gaan”.