Beladingsgraad KLM toegenomen

KLM heeft zijn toestellen in september beter kunnen beladen dan in dezelfde maand een jaar geleden.

De beladingsgraad groeide van 72 naar 75,4 procent, zo heeft de luchtvaartmaatschappij bekendgemaakt. Het totale vervoer nam met twintig procent toe van 476,6 tot 572,4 miljoen tonkilometer.

In de eerste zes maanden van het op 1 april begonnen boekjaar groeide de bezettingsgraad van 71 tot 73,6 procent. Het totale vervoer nam met 17 procent toe van 2833,3 tot 3308,9 miljoen tonkilometer. Over de zes maanden april tot en met september steeg de beladingsgraad van 71 naar 73,6 procent vergeleken met die periode een jaar geleden. Het totale vervoer nam met 17 procent toe tot 3.308,9 miljoen tonkilometer.