Art & Value.

Art & Value

In het Cultureel Supplement van vrijdag 1 oktober werd in de bespreking van het nieuwe kunsttijdschrift Art & Value (pagina 7) een prijslijstje gegeven van het werk van de in België woonachtige schilder Bram Bogart. De kostprijs van een schilderij van 200 x 260 cm zou 381.500,- Bfr. bedragen. Dat moet zijn ƒ 381.500,-. Ook de overige in Bfr. genoteerde prijzen moeten in guldens worden gelezen.