Worsteling met "historisch' pact

Ver van eigen haard rijpen soms de mooiste en creatiefste ideeën. Premier Jean-Luc Dehaene van België bijvoorbeeld raakte afgelopen zomer op de Europese Top in Kopenhagen danig onder de indruk van het indringende betoog van voorzitter Delors van de Europese Commissie over het verlies van concurrentiekracht van de EG-lidstaten en over het onvermogen van de Westeuropese economieën om voldoende banen te scheppen voor de werklustige burgers.

(vertaling René Kurpershoek)