Wethouder De Rijk blijft kandidaat voor PvdA

ROTTERDAM, 5 OKT. De Rotterdamse wethouder Y. de Rijk (financiën) stelt zich als enige van de vijf zittende PvdA-wethouders kandidaat voor de komende raadsverkiezingen. Wethouder Henderson (sociale zaken) moest in maart al aftreden; de wethouders Vermeulen (volkshuisvesting), Linthorst (ruimtelijke ordening), Hallensleben (onderwijs) en Hoogendoorn (bedrijven) trokken zich eerder terug. De laatste twee namen hun beslissing toen bekend werd dat "de twee Hansen', staatssecretaris Simons en Kombrink, de lijst van de Rotterdamse PvdA gaan aanvoeren. De Rijk denkt nu dat het “wel handig als er iemand in het komende college zit die het dossier Rotterdam kent”. Zij hoopt op een derde plaats op de PvdA-kandidatenlijst en denkt dat die een goede kans biedt op voortzetting van haar wethouderschap.

PvdA-partijleider Rottenberg reageerde gepikeerd op uitspraken van wethouder Hoogendoorn, die gisteren verklaarde niet herkiesbaar te zijn. Hoogendoorn meent dat de komst van Simons en Kombrink door de partijtop is geregisseerd. Rottenberg: “Wij luisteren en denken mee, maar de plaatselijke besturen beslissen. Ik waardeer het dat Hoogendoorn van zijn hart geen moordkuil maakt. Vertrekken doet pijn en pijn moet je niet inslikken. Maar doorstroming is goed voor elke organisatie.”

De fractie van de PvdA heeft gisteren vergaderd met Kombrink. Daarna heeft ze bekend gemaakt bereid te zijn de verkiezingen in te gaan onder Simons/Kombrink. P. Aubert, leider van de raadsfractie van de PvdA, weet nog niet of hij in aanmerking wil komen voor een verkiesbare plaats op de lijst. Aubert is ongelukkig over uitspraken van Rottenberg bij een lokale bestuursvergadering afgelopen weekeinde. “Felix zegt dat we lid moeten worden van een sportclub of tuindersvereniging om aan te voelen wat er onder de mensen leeft. Het is steeds diezelfde teneur: dat autistisch zootje dat nu in de raad zit, kan maar beter opstappen. Het moet fris, wild en nieuw zijn.”