Simonis: encycliek "lichtend document'

UTRECHT, 5 OKT. Kardinaal Simonis hoopt dat de encycliek Veritatis Splendor (De glans van de waarheid) een fundamentele bijdrage levert aan discussies over normen en waarden. Ook hoopt hij dat het pauselijk schrijven aanleiding zal zijn tot “vernieuwd denken” over de grondslagen van de moraal.

Simonis zegt dit in reactie op de nieuwe encycliek die vandaag in Rome is gepresenteerd door kardinaal Ratzinger. Volgens Simonis is de encycliek “een lichtend document voor onze tijd die veelal wat betreft goed en kwaad gekenmerkt wordt door een Umwertung aller Werte”.

Uit het Europees waardenonderzoek van 1990 is gebleken dat Nederland wordt gekenmerkt door een verregaande permissiviteit en een ernstig waardenverlies op moreel gebied, aldus Simonis. De encycliek wil een aanzet zijn voor een nieuwe discussie over waarden en normen anno 1993. “Uiteindelijk moet daarin ook de oplossing gezocht worden voor bijvoorbeeld de steeds stijgende criminaliteit en al haar gevolgen”, zo zegt hij.

Al op 1 augustus 1987 kondigde paus Johannes Paulus II een encycliek aan over de grondslagen van de moraal. Dat de verschijning ervan zes jaar op zich heeft laten wachten heeft te maken met het feit dat eerst is gewacht op de catechismus van de katholieke kerk die eind vorig jaar het licht zag. Deze nieuwe catechismus bevat een “volledige en systematische uiteenzetting van de moraal”. In de vandaag verschenen encycliek wordt derhalve voor concrete kwesties inzake de moraal verwezen naar de catechismus.

Volgens Simonis wordt het pauselijk schrijven onrecht aangedaan wanneer de aandacht zich concentreert op slechts een paar onderdelen. Zo wijst de paus “het bewust onvruchtbaar maken van de huwelijksdaad” af en vindt hij dat rooms-katholieke theologen zich dienen te onderwerpen aan het officiële leergezag. Simonis vindt dat deze onderwerpen geplaatst moeten worden in het licht van de hele encycliek en haar uitgangspunt de vraag: “Goede meester wat moet ik doen om het eeuwig leven te verwerven?”