Relaties Israel met buitenwereld

NEW YORK, 5 OKT. Minister van buitenlandse zaken Shimon Peres heeft gisteren de Israelische diplomatieke betrekkingen hersteld met Cambodja en Burkina Faso, relaties gevestigd met Turkmenistan en voor het eerst een ontmoeting gehad met de minister van buitenlandse zaken van Namibië.

In de marge van de zitting van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties herstelde Peres vorige week al de Israelische relaties met Mauritius en Gabon, die na de Israelisch-Arabische oorlog van 1973 werden verbroken. Een en ander volgt op de ondertekening van een principe-akkoord tussen Israel en de Palestijnse Bevrijdings Organisatie (PLO) op 13 september in Washington. (Reuter)