Raad: basisbedrag voor kunstaankopen

ROTTERDAM, 5 OKT. De Raad voor de Kunst wil dat de nieuwe subsidieregeling voor aankopen door musea, die ondergebracht wordt bij de Mondriaan Stichting, beperkt blijft tot beeldende kunst en vormgeving uit de laatste vijftig jaar. En daarbij zou het accent moeten liggen op recente werken. Minister d'Ancona van WVC stelt in haar Kunstenplan voor de periode 1993-'96 dat met deze aankoopregeling kunst en vormgeving uit "de gehele 20ste eeuw' aangekocht moet kunnen worden.

De Raad vindt verder dat de musea uit dit fonds steeds een basisbedrag van 30.000 gulden moeten krijgen voor de aankoop van Nederlandse kunst uit de laatste vijftig jaar. De minister daarentegen wil dat musea steeds minimaal de helft van het aan te schaffen werk zelf betalen.

Dit blijkt uit een advies dat de Raad voor de Kunst eind vorige week aan minister d'Ancona van WVC heeft verstrekt. De Raad kan zich in grote lijnen vinden in het concept van de nieuwe aankoopregeling voor de musea, maar heeft kritiek op onderdelen.

De subsidieregeling voorziet in jaarlijks vier miljoen gulden, een fonds waaruit circa dertig Nederlandse musea, gespecialiseerd in beeldende kunst en vormgeving, kunnen putten voor aankopen van zowel Nederlandse als buitenlandse kunst en vormgeving. Het bedrag is opgebouwd uit de 2,5 miljoen gulden voor beeldende kunst en een half miljoen voor vormgeving, afkomstig uit de tijdelijke aankoopregeling, en het aankoopbudget van een miljoen gulden dat eerder toebehoorde aan de Rijksdienst Beeldende Kunst in Den Haag.

Met nadruk wijst de Raad erop dat de opgeheven scheiding van budgetten voor beeldende kunst en vormgeving niet ten koste mag gaan van de speciale aandacht voor fotografie en voor vormgeving, die een "extra stimulans' behoeft. Verder wil de Raad de subsidie bij aankoop van werk van buitenlandse kunstenaars beperkt zien tot maximaal vijftig procent van de toe te kennen subsidies die boven het basisbedrag van jaarlijks 30.000 gulden kunnen worden verstrekt. Van de vier miljoen gulden zal zo'n anderhalf miljoen gulden aan buitenlandse kunstaankopen worden besteed, aankopen die moeten aansluiten op de desbetreffende bestaande museumcollectie, aldus de Raad.