PvdA probeert ruzie over program te sussen

DEN HAAG, 5 OKT. PvdA-voorzitter F. Rottenberg en fractievoorzitter Th. Wöltgens gaan proberen de ruzie te bezweren die met de adviesgroep volksgezondheid is ontstaan over het verkiezingsprogramma van de PvdA.

Vorige week uitten leden van de werkgroep, waarin kopstukken uit de gezondheidzorg zitten, in deze krant heftige kritiek op het PvdA-program. Hun bezwaren, die anoniem werden geuit, kwamen erop neer dat het ontwerpprogram te vaag is over de plannen van de PvdA met de volksgezondheid. Daarnaast zou de werkgroep niet of nauwelijks betrokken zijn geweest bij de voorbereiding van het program.

De 25 leden tellende werkgroep heeft inmiddels een brief van het partijbestuur ontvangen waarin de leden een gesprek wordt aangeboden met Rottenberg en Wöltgens. De laatste was voorzitter van de commissie die het verkiezingsprogram schreef. De werkgroep pleit voor een grote rol van de overheid bij het garanderen van de kwaliteit en de toegankelijkheid van de gezondheidzorg.

Ook Rottenberg zelf gaf vorige week toe dat het programma duidelijker had gekund. “Ik deel de kritiek dat de tekst te vrijblijvend is”, zei hij. “Het program moet worden aangescherpt in de richting van het proces dat door Simons (staatssecretaris van volksgezondheid, red.) is ingezet.” Volgens hem kan er geen twijfel over bestaan dat de PvdA blijft streven naar een volksgezondheidsverzekering à la het plan-Simons.