Niet meer steun voor onderzoek kleine bedrijven

DEN HAAG, 5 OKT. Minister Andriessen (economische zaken) is niet van plan om de nieuwe fiscale stimuleringsregeling voor onderzoek en ontwikkeling te beperken tot kleine en middelgrote ondernemingen. Dat bleek gisteren tijdens een debat over technologie in de Tweede Kamer.

Volgens de ondernemersorganisatie KNOV werkt de stimuleringsregeling nadelig uit voor het midden- en kleinbedrijf. Bedrijven hoeven 12,5 procent minder loonbelasting te betalen voor medewerkers die werkzaam zijn in de sfeer van onderzoek en ontwikkeling. In het midden- en kleinbedrijf is de ondernemer vaak zelf de drijvende kracht achter innovaties en het salaris van de ondernemer valt niet onder de loonbelasting zodat hij geen aanspraak kan maken op de nieuw faciliteit. Het KNOV stelt voor via een aftrekpost in de inkomstenbelasting (de loonbelating is een voorheffing van de inkomstenbelasting) ondernemers gebruik te laten maken van de faciliteit. Het percentage van 12,5 wil het KNOV verhogen tot 40.

Andriessen voelt niets voor deze suggesties. Ondernemers die tegelijkertijd veel aan onderzoek en ontwikkeling doen kunnen geen beroep doen op de regeling, “maar deze mensen zullen al zoveel kosten maken dat ze praktsich geen belasting betalen”, aldus Andriessen. Het percentage van 12,5 kan oplopen tot maximaal 20, zei Andriessen, wanneer minder bedrijven dan begroot een beroep doen op de regeling. Voor volgend jaar is een bedrag van ongeveer 210 miljoen gulden beschikbaar, in de jaren daarna 350 miljoen gulden.

De werkgeversorganisaties VNO en NCW willen dat het maximumbedrag van tien miljoen gulden per onderneming wordt verhoogd. Ook op deze wens ging Andriessen niet in.

De minister van economische zaken verwacht “over een dag of veertien” met banken, verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen de contracten te kunnen tekenen voor de steunfaciliteit voor industriële projecten. De steunfaciliteit is bedoeld voor hoogwaardige technologisch projecten en niet om bedrijven in de huidige laagconjunctuur bij te staan.