Maximum voor eigen bijdrage gehandicapte, belooft Wallage

DEN HAAG, 5 OKT. Gehandicapten hoeven geen eigen bijdragen voor voorzieningen zoals woningaanpassing en vervoer te betalen als zij ook al een bepaald percentage meebetalen aan voorzieningen in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten.

Staatssecretaris Wallage (sociale zaken) deed deze toezegging aan het begin van de middag in een debat met de Eerste Kamer, die haar goedkeuring aan de Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVG) dreigde te onthouden. De gemeenten, uitvoerders van de WVG, zullen door deze toezegging tien tot vijftien miljoen gulden minder aan eigen bijdragen ontvangen, schatte Wallage.

Vrijwel de gehele Eerste Kamer drong vorige week bij Wallage aan op een regeling waarbij het totaal aan eigen bijdragen wordt beperkt tot een aan het inkomen gerelateerd maximum. Vanochtend, bij de voortzetting van het debat, gebeurde dat opnieuw. De senaat vreesde dat gehandicapten door de optelsom van eigen bijdragen in verschillende wetten zoveel moeten gaan betalen dat ze in de bijstand terechtkomen. “Het gaat niet aan om de mensen met een handicap te maken tot een groep die een groter risico loopt om in de bijstand te komen dan andere burgers”, aldus senator Jaarsma (PvdA). “Dat is indirecte discriminatie.” Zij diende een door alle partijen ondersteunde motie in waarin ze pleit voor een overgangsregeling die het totaal dat gehandicapten aan eigen bijdragen moeten betalen aan een maximum bindt, vooruitlopend op een definitieve wettelijke regeling. Jaarsma vindt “dit wetgevingsproces een voorbeeld van hoe het niet moet”. Het voorstel had "gedegener' voorbereid moeten worden, zei ze vanochtend.

De Tweede Kamer ging wel akkoord met het wetsvoorstel, dat behalve de invoering van eigen bijdragen bepaalt dat de hulp voor gehandicapten vanaf volgend jaar door de gemeenten wordt verstrekt. Die hulp (zoals vervoer, woningaanpassing, rolstoelen en huishoudelijke hulp) loopt nu vooral via bedrijfsverenigingen. Het kabinet verwacht dat gemeenten dit goedkoper kunnen.