Machtspolitiek Rabo blokkeert fusie

ROTTERDAM, 5 OKT. Rabobank ontdekt de grenzen van de coöperatieve mogelijkheden. Dat is de conclusie die kan worden getrokken uit de bijeenkomst gisteren waarin het mislukken van de fusie tussen de vierde verzekeraar van Nederland, Rabo's Interpolis, en de derde verzekeraar Avéro Centraal Beheer (AVCB) werd toegelicht.

'Getal' betekent in het vervolg steeds positief geheel getal. Een primitief pythagoreïsch drietal (a,b,c) is een drietal getallen zonder gemeenschappelijke delers dat voldoet aan a+b=c. Zelfs twee van de drie getallen kunnen dan geen deler gemeen hebben, want uit de betrekking a+b=c zou volgen dat het derde getal dan ook door die deler gedeeld kan worden.

    • WABE van ENK