Lichte verbetering Van der Giessen

De scheepswerf Van der Giessen-de Noord heeft in het eerste halfjaar de winst licht zien stijgen van 4,8 miljoen tot 5,3 miljoen gulden. Het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening steeg sterker, van 1,6 miljoen naar 5,3 miljoen gulden. Vorig jaar moest hiervan in de eerste zes maanden echter 3,15 miljoen gulden belasting af.

De ontwikkeling van de resultaten zal zich volgens de directie ook in de tweede helft van het jaar voortzetten. Daardoor zal het resultaat naar verwachting over heel 1993 enigszins boven dat van 1992 (8,7 miljoen gulden) uitkomen.