Israel gestraft voor nederzettingen

WASHINGTON, 5 OKT. De Verenigde Staten zullen bij wijze van strafmaatregel voor Israelische nederzettingenactiviteit in bezet Arabisch gebied 437 miljoen dollar aftrekken van kredietgaranties ter waarde van 2 miljard dollar voor het deze maand begonnen begrotingsjaar, aldus Amerikaanse ambtenaren en Congresleden.

Vorig jaar werden de Israelische uitgaven aan bouw en uitbreiding van joodse nederzettingen door Washington slechts op 90 miljoen dollar geschat. Onder het kredietgarantieprogramma stelt Washington zich garant voor internationale leningen aan Israel, waardoor Israel op zijn beurt een lagere rente in rekening wordt gebracht. Het betreft kredietgaranties ter waarde van 10 miljard dollar over vijf jaar, bedoeld voor de opvang van nieuwe immigranten. Om te verhinderen dat Israel daardoor vrijgekomen geld besteedt aan de bouw van nederzettingen is bepaald dat elke door Israel daaraan uitgegeven cent wordt afgetrokken van de garantie. (AP)