Holland Sea Search schrapt banen om uit verlies te komen

ROTTERDAM, 5 OKT. Holland Sea Search (HSS), een beursfonds met belangen in de olie- en gaswinning in Europa en Zuidoost-Azië, moet drastisch bezuinigen.

President-commissaris F. Hoogendijk bevestigde vanochtend voorstellen aan zijn mede-commissarissen en aan de aandeelhouders te hebben gedaan voor een drastisch vermindering van de kosten op het Haagse kantoor van HSS. Volgens deze voorstellen moet het personeelsbestand van HSS, acht personen, worden teruggebracht tot twee: een boekhouder en een assistent. Ook directeur Piet Gilissen zou het veld moeten ruimen. Gilissen verwijst naar een persbericht van vanochtend, waarin staat dat de vennootschap zich zal beraden “op zodanige maatregelen dat aan de structurele verliessituatie een einde zal komen”. Verder wil hij alleen zeggen dat de onderneming volgens haar statuten een directie moet hebben.

HSS heeft volgens het persbericht in het eerste halfjaar van 1993 een netto winst behaald van 500.000 gulden, tegen een verlies van 500.000 gulden in het eerste halfjaar van 1992. Over geheel 1993 verwacht HSS een “bescheiden verlies” te boeken, omdat de produktie over het tweede halfjaar beduidend lager zal zijn terwijl de gasprijs “zich nog steeds op een teleurstellend laag niveau bevindt”. De lagere produktie in het tweede halfjaar vloeit voort uit het contract met de Gasunie, afnemer van HSS. 1989 was het laatste boekjaar dat HSS over het gehele jaar winst boekte: 2,5 miljoen gulden.

Door de combinatie van lage prijzen voor olieprodukten en de sterke positie van de gulden tegenover de dollar verwacht HSS ook over een middellange termijn lage gasprijzen in Nederland, waar het fonds veel van zijn inkomsten vandaan haalt.

Door de ingrijpende bezuinigingen moet HSS in een structureel winstgevende positie terechtkomen, zegt president-commissaris Hoogendijk, en op termijn weer kunnen groeien. De resultaten over het eerste halfjaar noemt hij “helemaal niet slecht. Maar we komen nu, in de tweede helft van het jaar, in de rode cijfers. We kunnen nu geen nieuwe projecten aanvatten, we moeten ons aanpassen, in het belang van de aandeelhouders. Het aandeel HSS staat nu met 19 cent vèr onder de instrinsieke waarde van 60 cent.” Volgens Hoogendijk stemmen de belangrijkste aandeelhouders, de Australische maatschappij Command Petroleum (35 procent) en ABN Amro (18,79 procent) in met zijn voorstellen.