GEORGE A. JOULWAN; Geen vreemdeling

De nieuwe commandant van de NAVO-strijdkrachten, de 53-jarige Amerikaanse generaal George A. Joulwan, is geen vreemdeling in Europa.

Voordat hij in november 1990 benoemd werd tot bevelhebber van de Amerikaanse strijdkrachten in Latijns-Amerika met hoofdkwartier in Panama, bekleedde Joulwan verscheidene hoge militaire functies in Europa. In 1988 werd hij commandant van de derde gepantserde divisie in Duitsland, een jaar later commandant van het vijfde legerkorps in Europa. Ook werkte hij als vice-staf-chef van de Amerikaanse strijdkrachten in Europa en als speciale adviseur bij het NAVO-opperbevel in het Belgische Bergen. “Hij kent de weg hier bij SHAPE”, aldus een hoge NAVO-militair. Eerder nam hij deel aan de Amerikaanse oorlog in Vietnam en in de jaren zeventig fungeerde hij als speciale medewerker van president Nixon.

Generaal Joulwan volgt de Amerikaanse generaal Shalikashvili op, die door president Clinton is benoemd tot voorzitter van de verenigde chefs van staven, een post die vacant werd doordat generaal Colin Powell met ingang van 1 oktober met pensioen is gegaan.

In militaire NAVO-kringen wordt de hoop uitgesproken dat Joulwan wat langer op zijn post zal blijven dan Shalikashvili, die nauwelijks een jaar opperbevelhebber van de NAVO was. Gewoonlijk wordt een opperbevelhebber voor een periode van drie jaar benoemd. In het geval van Shalikashvili's voorganger, generaal John Galvin, werd deze periode verlengd.

De benoeming van Joulwan is inmiddels goedgekeurd door de landen van de NAVO, zo is gisteren meegedeeld door de Amerikaanse minister van defensie, Les Aspin. Als opperbevelhebber van de NAVO-strijdkrachten wordt Joulwan automatisch ook de hoogste bevelhebber van de Amerikaanse strijdkrachten in Europa. Eventuele activiteiten van de NAVO in het voormalige Joegoslavië zouden onder zijn bevel komen te staan. Tevens wordt hij de hoogst verantwoordelijke voor de Amerikaanse militaire activiteiten in het Midden-Oosten. Verwacht wordt dat de commando-overdracht eind deze maand zal plaatshebben.

“Als hij de hardheid en het geduld naar België meeneemt die hij aan de dag heeft gelegd bij de bestrijding van de drugshandel, dan zal hij een uitstekende commandant zijn”, aldus een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van defensie.

In de Amerikaanse Senaat is erop aan gedrongen dat de benoeming van Joulwan tot nieuwe opperbevelhebber van de NAVO haar beslag zou krijgen voor de goedkeuring van de benoeming van Shalikashvili door de Senaat. “De senatoren vonden het een verkeerd signaal naar de Europeanen als de post van opperbevelhebber van de NAVO even onbezet zou zijn door de benoeming van Shalikashvili. Daarom moest Joulwan eerst benoemd worden”, aldus een NAVO-functionaris. De goedkeuring van Shalikashvili's benoeming door de Senaat wordt nu later deze week verwacht. De hoorzittingen zijn inmiddels afgerond.