Commissie: bewaar BVD-dossiers integraal

RIJSWIJK, 5 OKT. Het ministerie van binnenlandse zaken moet de archieven van de binnenlandse veiligheidsdienst (BVD) voorlopig integraal bewaren. Dit met het oog op de maatschappelijke discussie die is ontstaan nadat de eerste berichten over vernietiging van dossiers naar buiten zijn gekomen.

Dit stelt de Rijkscommissie voor de archieven van het ministerie van WVC, een afdeling van de Raad voor het Cultuurbeheer, die de minister adviseert over "aangelegenheden betreffende het culturele erfgoed, als archeologie, archieven, monumenten en musea'.

De commissie is met het advies gekomen naar aanleiding van een voorstel van minister Dales (binnenlandse zaken) om archieven van de BVD op 1 januari 1994 te gaan vernietigen. De lijst van wat moet worden vernietigd moet eerst nog door de Tweede Kamer worden goed gekeurd. Daarnaast hebben ongeveer 1.500 personen en instanties procedures lopen tegen Binnenlandse Zaken. Zij eisen inzage van het dossier dat over hun persoon of instituut is aangelegd. Die procedures worden gecoördineerd door de Vereniging Voorkom Vernietiging en de Stichting Politieke Controverses. Er zijn al wel hoorzittingen geweest op het ministerie van binnenlandse zaken, maar de eerste procedure bij de Raad van State wordt in de loop van deze maand verwacht.

De commissie vindt dat de lijst van te vernietigen dossiers te smal is. Dales wil alleen dossiers bewaren van "gezichtsbepalende en invloedrijke personen van belangrijke organisaties'. De commissie wil dat ook dossiers van personen die "van zeer groot belang' zijn geweest behouden blijven. Van personen die van minder betekenis waren zou in elk geval een steekproef bewaard moeten blijven.

De commissie vindt dat bij de beoordeling van wat wel of niet mag worden vernietigd vooral het in de Archiefwet aangeduide belang van de recht- en bewijszoekende burger en de historisch/culturele betekenis een rol moet spelen. Dit, gevoegd bij de unieke positie en taakuitvoering van de BVD vindt de Commissie genoeg reden om terughoudend te zijn. Volgens het voorstel dat Dales op 1 juni deed zouden alle archieven over organisaties moeten worden vernietigd en praktisch alle persoonsdossiers.