Rusland kort; Aanval op GOS-televisie was cruciaal

MOSKOU, 4 OKT. Als er een cruciaal moment is geweest in de "Moskouse opstand' van de afgelopen 24 uur, is het wellicht het moment waarop gisteravond om half acht Moskouse tijd de GOS-televisie, die het grootste deel van het grondgebied van de vroegere Sovjet-Unie bestrijkt, uit de lucht verdween, waarna het er even op leek dat ook de Russische televisie haar uitzendingen zou staken of door Jeltsins tegenstanders zou worden overgenomen.

Door het uitvallen van de GOS-televisie was het grote publiek in zowel als buiten Moskou aangewezen op een allengs chaotischer functionerende Russische televisie. De nieuwslezers brachten de jongste ontwikkelingen weliswaar haperend en improviserend, maar de Russische televisie bleef wel in de ether. Dat wekte naar buiten toe de indruk dat de Jeltsin-getrouwen, hoe spannend de gebeurtenissen ook waren, de controle nooit helemaal hadden verloren. Van buiten Moskou zijn de afgelopen 24 uur geen incidenten gemeld. Alleen in St. Petersburg heeft burgemeester Sobtsjak het leger ingeschakeld, eerder echter om aanhangers van Roetskoj af te schrikken dan omdat er sprake was van reëel gevaar.