Oud-PvdA Kamerlid J.H. Scheps overleden

In Utrecht is gisteren op 93-jarige leeftijd J.H. Scheps, oud- Tweede Kamerlid voor de PvdA en oud-lid van het partijbestuur, overleden. Johannes Hermanus Scheps werd op 13 juli 1900 in Den Haag geboren en was later achtereenvolgens lijstemaker, timmerman en een enthousiast straatprediker.

In 1935 werd hij voor de SDAP gemeenteraadslid in Zeist wat hij tot 1971 bleef. De laatste vier jaar was Scheps ook wethouder en loco-burgemeester. Van 1945 tot '90 was hij eveneens ambtenaar van de burgerlijke stand. In de Tweede Wereldoorlog was hij actief in de illegaliteit.

Nadien werd Scheps lid van de Tweede Kamer voor de PvdA. Ook was hij enige jaren actief als secretaris van de Protestants Christelijke Werkgemeenschap binnen die partij. Scheps die nooit van papier sprak en de "beste politieke zeepkistredenaar sinds Troelstra' werd genoemd, verdween in 1967 na de val van het kabinet-Cals uit de Tweede Kamer. Zijn leven lang heeft Scheps zich ingezet voor de democratie als ook voor vluchtelingen. Als christen was hij - naar hij in een interview verklaarde - “niet socialist omdat het komt, maar opdat (het socialisme) kome”.

Koninklijke onderscheidingen waren in Scheps' ogen een vorm van discriminatie. Reden waarom hij vond dat de medewerkers van van de kanselarij van Nederlandse Orden als ook die van de Hoge Raad van Adel het beste onmiddellijk met pensioen konden gaan. Twee keer weigerde J.H. Scheps een koninklijke onderscheiding.