Novib, Hivos en SNV doen hulp rampen straks samen

DEN HAAG, 4 OKT. De organisaties voor ontwikkelingshulp Novib, Hivos en de SNV (Stichting Nederlandse Vrijwilligers) hebben gezamenlijk een nieuwe instantie voor noodhulp opgericht, de Disaster Relief Agency (DRA).

De DRA is opgericht voor de verlening van noodhulp aan rampgebieden. Direct na de noodhulp zorgt de nieuwe organisatie voor een structurele aanpak bij de werderopbouw en de armoedebestrijding in het rampgebied.

De nieuwe instantie zal zich vooral op dienstverlening richten; van vraagbaak tot praktisch veldwerk in de Derde Wereld en Oost-Europa. Dat gebeurt zoveel mogelijk via deskundigen, die al in het rampgebied wonen. Andere hulporganisaties kunnen een beroep doen op Disaster Relief Agency of zich erbij aansluiten.

Bij projecten van de DRA wordt gebruik gemaakt van plaatselijk bestaande structuren en personele en materiële middelen. De DRA probeert de kwetsbaarheid van de doelgroep te verminderen. “Armoedebestrijding verkleint de kans op noodsituaties”, zo menen de oprichters van de nieuwe stichting.

Betrouwbare informatie vormt de basis voor het werk van de DRA. Het hoofdkantoor, dat waarschijnlijk in Den Haag wordt gevestigd houdt dreigende noodsituaties in de gaten om mogelijke opdrachtgevers goed op de hoogte te kunnen houden. Ook zal het een adviserende, bemiddelende of uitvoerende rol spelen bij de aankoop van hulpgoederen in Nederland of in de buurt van het rampgebied. Aangesloten organisaties krijgen toegang tot de door de DRA vergaarde informatie over bestaande of dreigende noodsituaties, die ze kunnen gebruiken voor hun eigen acties.

Het is niet de bedoeling dat de DRA zelf onder het Nederlandse publiek geld gaat inzamelen. Dat blijft de taak van de aangesloten organisaties. Voor de financiën wordt gerekend op vaste donoren zoals de Europese Gemeenschap. In de oprichtingsfase van zes tot negen maanden staan Novib (Nederlandse organisatie voor internationale ontwikkelingssamenwerking) , Hivos (Humanistisch instituut voor ontwikkelingssamenwerking) en SNV garant voor de aanloopkosten. Binnen drie jaar moet de organisatie financieel op eigen benen staan.

Het nieuwe organisatie krijgt voorlopig een vaste staf, die uit vier leden bestaat. Die moet een netwerk van opdrachtgevers opbouwen en deskundigen inhuren. Wanneer het aantal opdrachten daartoe aanleiding geeft, kan de staf tijdelijk worden uitgebreid.