Kamer: meer geld nodig voor research

DEN HAAG, 4 OKT. De Tweede Kamer is bezorgd over de vermindering van de investeringen in onderzoek en ontwikkeling. De fracties staan positief tegenover een nieuwe fiscale stimuleringsregeling, maar het vrijgemaakte bedrag (volgend jaar 250 miljoen gulden) is volgens de Kamer te weinig. “Een druppel op een gloeiende plaat”, zei het Kamerlid Rempt (VVD) vanmorgen in een debat over technologie met minister Andriessen (economische zaken).

De economische groei wordt voor de helft bepaald door de technologische vooruitgang. Als percentage van het binnenlands produkt - een maatstaf voor de kennisintensiviteit van de produktie - daalde de investeringen in onderzoek- en ontwikkelingswerk in de periode 1987-1992 van 1,4 naar 1,0. Dit is in internationaal perspectief zeer laag, onderstreepten de Kamerleden. In Duitsland en Frankrijk bedragen de investeringen in onderzoek- en ontwikkelingswerk ongeveer 2,0 procent van het binnenlands produkt.

In een brief aan de Tweede Kamer pleitten de werkgeversorganisaties VNO en NCW vorige week voor een verhoging van het budget van Economische Zaken met bijna één miljard gulden. Dit geld zou moeten worden besteed aan het industrie- en technologiebeleid. VNO en NCW zijn “zeer verontrust” over de steeds groter wordende technologische achterstand van Nederland.

Om de investeringen in onderzoek- en ontwikkelingswerk te stimuleren, heeft het kabinet besloten dat bedrijven 12,5 procent minder loonbelasting hoeven betalen voor medewerkers die werkzaam zijn in de sfeer van Research & Development. VNO, NCW en KNOV (midden- en kleinbedrijf) willen dat dit percentage wordt verhoogd. VNO en NCW willen daarnaast dat de maximale fiscale aftrek per onderneming (tien miljoen gulden per jaar) wordt verhoogd. Een groot deel van onderzoek en ontwikkeling blijft volgens VNO en NCW buiten bereik van de nieuwe investeringsfaciliteit, dit geldt met name voor de grote ondernemingen en research-instellingen zoals TNO.

Het KNOV dringt aan op een verlaging. Het KNOV noemt de concrete invulling van de investeringsfaciliteit een “grote teleurstelling” omdat het syteem nadelig uitwerkt voor het midden- en kleinbedrijf.

Het Kamerlid Van Gelder (PvdA) onderstreept dat de faciliteit met name de investeringen in onderzoek en ontwikkeling in het midden- en kleinbedrijf moet stimuleren. “Wanneer dit niet het geval blijkt te zijn, moeten we bij de behandelingen van wet in de Kamer de faciliteit aanpassen”, aldus Van Gelder. CDA-woordvoerster Van der Hoeven vindt dat samenwerking met andere bedrijven en instellingen een criterium moet zijn.

Van Gelder vindt dat de nieuwe faciliteit een goede “duw-functie” heeft, met andere woorden een steuntje in de rug voor onderzoek en ontwikkeling. De PvdA'er vindt dat er meer aandacht moet komen voor de “trek-functie” van de overheid. “De overheid moet zelf voorop lopen met het toepassen van hoogwaardige technologie. Dat kan een stimulerende functie vervullen in de samenleving”, alus Van Gelder.