Kabinet zoekt alternatief voor korten ouderen

EINDHOVEN, 4 OKT. Het kabinet is bereid te zoeken naar alternatieven voor de bezuinigingen op de bejaardenoorden. Dat heeft vice-premier en PvdA-leider Kok zaterdag gezegd tijdens een partijmanifestatie in Eindhoven.

Kok verklaarde dat bejaarden niet hoeven te vrezen dat zij niet “rustig hun oude dag kunnen beleven”. Ook mogen de bezuinigingen van 127 miljoen in zijn ogen niet leiden tot verhoging van de werkdruk in de bejaardensector. Daarmee ging hij verder dan premier Lubbers die tijdens de Algemene Beschouwingen in de Tweede Kamer alleen had toegezegd dat het kabinet opnieuw met de betrokkenen om de tafel zou gaan zitten om over de bezuinigingen te praten.

Minister d'Ancona zei gisteren voor de AVRO-radio de werkzaamheden van de commissie-Welschen af te wachten. Die gaat in opdracht van de minister onderzoeken hoe alle beschikbare middelen voor de bejaardenzorg zo efficiënt mogelijk kunnen worden ingezet. “Daaruit zou kunnen blijken dat er extra geld beschikbaar moet komen of dat de bezuingingen minder snel moeten worden doorgevoerd”, aldus d'Ancona. De Vereniging van Nederlandse Bejaardenoorden (VNB) is “hoopvol gestemd” over de uitlatingen van Kok en d'Ancona. “Onze acties zijn blijkbaar niet voor niets geweest”, zegt een woordvoerder.

Kok zei zaterdag verder ernstig rekening te houden met een nieuwe oppositierol van zijn partij na de volgende verkiezingen. “Als de PvdA niet duidelijk de tweede partij van het land wordt en de PvdA ver achterligt bij het CDA is de kans buitengewoon groot dat er straks zonder ons wordt geregeerd”, aldus Kok. Het is voor het eerst dat de PvdA-leider zo openlijk van een mogelijke nieuwe oppositieperiode rept. “Ik ga voor goud”, zei Kok nog een paar maanden geleden. Bovendien probeerde de partijleider met het beeld van de marathonloper de indruk te wekken dat, na een tussentijdse inzinking, aan het einde van deze kabinetsperiode de PvdA succes zal oogsten.

Kok deed zijn uitlatingen in een reactie op een opiniepeiling van Bureau Interview. Daaruit bleek dat, als er nu verkiezingen zouden worden gehouden, niet de PvdA maar de VVD de tweede partij in het land wordt. De PvdA zou met 25 zetels terugzakken naar de vierde plaats, na het CDA, de VVD en D66. Overigens werd zaterdag een andere opiniepeiling gepubliceerd die weer een geheel ander beeld te zien gaf. Volgens een enquête van NSS Marktonderzoek, uitgevoerd in opdracht van de TROS, zou de PvdA juist tweede partij van het land worden met 30 zetels.