ISRAEL JOSEPH OVER Rastafari

“Er zijn verschillende redenen waarom wij rasta's ons haar laten groeien. Ik doe het omdat ik naturalist ben. Ik kam mijn haar niet, was het niet en laat het zo lang mogelijk worden. De mens kwam toch niet op aarde met een kam of borstel. Nee, ook niet met een tandenborstel, maar m'n tanden poets ik wel. Op mijn manier.”

Israel Joseph is de nieuwe zanger van Bad Brains. Deze Amerikaanse groep die in 1978 werd opgericht, was de eerste zwarte band die derastafari-overtuiging niet vervatte in reggae maar in ontstuimige hardcore. Enkele jaren geleden verliet de oorspronkelijke zanger HR de groep. Zijn opvolger Israel Joseph groeide op met de muziek van Bad Brains en blijkt in zijn manier van zingen bijna niet van HR te onderscheiden.

“Ik heb er nooit naar gestreefd om op HR te lijken. Hij heeft me wel sterk beïnvloed. Maar dat mijn stem net zo klinkt als hij en dat uitgerekend ik door Bad Brains werd gevraagd om bij ze te komen zingen, dat is het werk van Jah. Ik ben er niet verbaasd over dat ik nu zing bij de groep die in mijn jeugd zo belangrijk voor me was, nee. Dat is de voortgang van het leven.

“Om rastafari te begrijpen moet je om te beginnen inzien dat het geen religie is, maar een manier van zijn. We gaan niet naar een kerk om Jah te eren, ons hele leven staat in dienst van Jah. Alles wat ik zeg of doe is voor Jah. Jah is het al, hij is jij en ik en iedereen. Jah staat voor eenheid. Als ik praat heb ik het ook over "I and I', "ik en ik', dan bedoel ik "jij en ik' of "jullie en wij'. Maar ik zeg "I and I' om aan te geven dat ik geen onderscheid maak tussen jou en mezelf.

“Rastafari is geen institutie, zoals andere geloofsovertuigingen. Wij staan midden in de samenleving en proberen onze ideeën in de gemeenschap in praktijk te brengen. We hebben bepaalde inzichten, over liefde en hoe je je ten aanzien van je omgeving dient te gedragen. Het is voor ons ook niet tegenstrijdig om een agressief soort muziek spelen in plaats van bijvoorbeeld reggae. Liefde kan op verschillende manieren uitgedrukt worden. Ook in de vorm van woede. Want onze woede is woede die wordt gevoed door liefde, voor de samenleving.

“Ik ben geboren in Trinidad en toen ik klein was met mijn ouders naar New York verhuisd. Ik woon in een buurt met veel zwarten en ik zie dat steeds meer jongeren hun locks laten groeien. Ik zie het als een teken van trots, dat je al je haar wilt houden. En dan is er dat natuur-aspect. Ja, je kunt dat niet helemaal consequent door gaan voeren. Ik probeer zo "natuurlijk' mogelijk te leven. Maar ik moet ook meedraaien in de wereld. En ook al kwam de mens niet op aarde met microfoon en versterkers, daar maak ik maar wel gebruik van.”

Bad Brains treedt vanavond op in Paradiso, Amsterdam.

    • Hester Carvalho