Zojuist verschenen

Prof.dr.ir. H.W. Lintsen, e.a., redactie: Geschiedenis van de Techniek in Nederland. De wording van een moderne samenleving 1800-1890, deel III: Textiel, Gas, licht en elektriciteit. Bouw 359 blz., geïll., St. Historie der Techniek en Walburg Pers 1993, ƒ 78,50

Meer dan 25 Nederlandse onderzoekers hebben meegewerkt aan dit project dat uiteindelijk uit zes delen zal bestaan. Het is prachtig uitgegeven, mede dank zij steun van het Prins Bernhardfonds en de Stichting voor Publieksvoorlichting over Wetenschap en Techniek. Over deel II (gezondheid en openbare hygiëne, waterstaat en infrastructuur, papier, druk en communicatie) meldde deze krant onder meer dat het toegankelijk is geschreven en dat technische voorkennis niet noodzakelijk is.