Zojuist verschenen

Dick Pels: Het democratisch verschil, Jacques de Kadt en de nieuwe elite 272 blz. Van Gennep, ƒ 42,50

Wordt de tegendraadse Jacques de Kadt weer actueel? Zijn poging tot verzoening van liberalisme en socialisme wordt in dit als denkbiografie omschreven boek nader uitgewerkt.