Zojuist verschenen

Pieter Oussoren: De stem uit het vuur. De eerste vijf Bijbelboeken naar het Hebreeuws 605 blz., Boekencentrum, ƒ 95,-

"Sinds den beginne is God de schepper van de hemelen en (de) aarde', zo begint Genesis I in deze nieuwe bijbelvertaling. Direct uit het Hebreeuws en met grote aandacht voor de poëtische structuur van dit proza.