Zojuist verschenen

Koos Bosma: Ruimte voor een nieuwe tijd: vormgeving van de Nederlandse regio 1900-1945 404 blz., geïll., Nederlands Architectuurinstituut, ƒ 75,-

Gedetailleerd proefschrift over de moderne stedebouwkunde, het instrument om de snelle veranderingen in de grote Nederlandse steden en de omringende regio's vorm te geven.