Zojuist verschenen

Hans Knippenberg en Willem van der Ham: Een bron van aanhoudende zorg; 75 jaar ministerie van Onderwijs [Kunsten] en Wetenschappen, 1918-1993 927 blz., geïll. Van Gorcum, ƒ 85,-, vanaf 1 december ƒ 95,-

Zonder zorgen zal deze pil niet zijn geschreven. In 1991 zette de opdrachtgever, het ministerie van O & W, zelfs de financiering tijdelijk stop. Inhoudelijk was de Koninklijke Academie van Wetenschappen verantwoordelijk.