Wereldomzet Price Waterhouse stijgt

De internationale accountantsmaatschap Price Waterhouse heeft in het op 30 juni geëindigde boekjaar een omzet gerealiseerd van 3,89 miljard dollar. De afgelopen vijf jaar steeg de omzet met 85 procent.