Vakbonden willen seksuele intimidatie bestrijden in Cao

ROTTERDAM, 2 OKT. Om seksuele intimidatie op de werkvloer verder terug te dringen moeten sancties tegen de daders in CAO's worden opgenomen. Nu gebeurt het maar al te vaak dat niet de dader maar het slachtoffer wordt overgeplaatst. Bovendien werken de bestaande regels om dit gedrag tegen te gaan slecht.

Dat staat in de resultaten van het discussieproject "Meer ruimte voor vrouwen' van de de ambtenarenbond AbvaKabo en de FNV Dienstenbond. De resultaten van dit project zijn vandaag op een landelijke manifestatie in Utrecht aangeboden aan staatssecretaris Wallage van sociale zaken.

In het kader van het project van de twee vakorganisaties discussieerden ruim 350 vrouwen van april tot en met juli over de positie van vrouwen op de werkvloer.

Ans van Uffelen, vrouwensecretaris van de FNV Dienstenbond: “Veel bedrijven hebben inmiddels wel een klachtenregeling. Als de commissie die dat soort klachten behandelt een klacht gegrond verklaard en doorspeelt aan de directie, gebeurt er vaak niets. Wij hopen dat daar verandering in komt als in de CAO staat dat de directie de dader op de een of andere manier moet straffen. Van geval tot geval moet worden bekeken wat een passende straf is. De sanctie kan, afhankelijk van de ernst van het vergrijp, variëren van een reprimande tot overplaatsing of ontslag op staande voet.”

De vrouwen pleiten niet alleen voor het opnemen van sancties in de CAO, maar ook voor een actief preventiebeleid bij bedrijven. “Bedrijven hebben vaak intentieverklaringen in de CAO opgenomen waarin ze zeggen seksuele intimidatie op de werkvloer niet te dulden, maar in de praktijk blijkt de drempel voor vrouwen om klachten in te dienen nog erg hoog.”

Van Uffelen schat dat jaarlijks een paar honderd officiële klachten worden ingediend, terwijl de bonden de indruk hebben dat veel meer vrouwen het slachtoffer zijn van seksuele intimidatie. De bonden zullen bij de staatssecretaris verder pleiten voor het instellen van een meldpunt voor klachten. Op dit moment wordt nergens centraal bijgehouden hoeveel klachten worden ingediend bij bedrijven en wat daarmee gebeurt.