Staat laat claim op schilderijen in Oostenrijk vallen

ROTTERDAM, 2 OKT. Nederland gaat niet in hoger beroep tegen de afwijzing door Oostenrijk van een Nederlandse claim op 59 schilderijen in het klooster Mauerbach bij Wenen. Hiermee komt een eind aan een jarenlange gerechtelijke procedure. Dat heeft de Rijksdienst Beeldende Kunst (RBK) bekendgemaakt.

De schilderijen waren na de Tweede Wereldoorlog samen met andere kunstvoorwerpen in het klooster aangetroffen. De eigenaren waren niet te identificeren. Op grond van een nieuwe Oostenrijkse wet die op 1 februari 1986 in werking trad, claimde Nederland 59 schilderijen. Op 21 juni van dit jaar wees Oostenrijk de claim af, omdat die volgens de wet alleen kan worden geaccepteerd van natuurlijke personen die op het moment van verlies eigenaar waren van het kunstwerk, of dat door rechtsopvolging waren geworden. De Nederlandse staat werd niet als eigenaar erkend. Volgens de Nederlandse wet is de Staat eigenaar van kunstwerken die in de oorlog aan inwoners van vijandelijke staten zijn verkocht, ook als die transactie vrijwillig gebeurde. Van de geclaimde schilderijen werden er 49 destijds vrijwillig verkocht, voornamelijk door kunsthandelaren.

Volgens een woordvoerster van de RBK ging het niet om kunstwerken met een grote waarde: “Het was meer een erezaak voor de Nederlandse Staat”. Volgens de Oostenrijkse wet zullen de niet toegewezen kunstwerken worden geveild ten behoeve van behoeftige personen die op grond van ras, religie of politieke overtuiging door het nazi-regime werden vervolgd.