Schoolgebouwen onder beheer van de gemeenten

DEN HAAG, 2 OKT. De gebouwen van de scholen voor basis- en voortgezet onderwijs komen met ingang van 1 januari 1995 onder het beheer van de gemeenten in plaats van het rijk.

Onder bepaalde voorwaarden kan de gemeente het beheer doorschuiven naar de schoolbesturen. Dat heeft het kabinet gisteren besloten. Over de mogelijkheid om “samenwerkingsscholen” te stichten, waarin openbaar en bijzonder onderwijs fuseren, is het kabinet het onderling nog niet eens geworden. Dat de schoolbesturen en niet de gemeenten de verantwoordelijkheid voor de gebouwen krijgen is vooral de wens van het CDA en de bijzondere scholen. Zij vrezen een te grote invloed van de gemeenten op het onderwijsbeleid als allerlei taken in hun handen vallen. De PvdA daarentegen wil juist de gemeentebesturen een actievere rol te laten spelen in het onderwijsbeleid van de scholen. Dat geldt niet alleen de huisvesting, maar bij voorbeeld ook de coördinatie van de sociale vernieuwing in het onderwijs en het achterstandsbeleid.