Ramsj

Mary Pat Fisher, Robert Luyster: Living Religions

Gebonden, Tauris 1990, van ƒ 61,80 voor ƒ 24,90. Scheltema Holkema Vermeulen Amsterdam.

Godsdienst is in beweging, stellen Fisher en Luyster in dit rijk geïllustreerde boek, dat zij afficheren als encyclopedie, maar dat in feite een beknopte, thematisch gerangschikte studie is naar de voornaamste wereldgodsdiensten. Zij concentreren zich op de vraag hoe het is om als christen, jood of Sikh te leven en op de veranderingen waaraan godsdienst onderhevig is. Gemiddeld 25 bladzijden per geloof.

    • Ewoud Sanders