Ramsj

Iona Opie, Moira Tatem: A Dictionary of Superstitions

Paberback, OUP 1990, van ƒ 33,60 voor ƒ 17,90. De Boekenmarkt, Oude Molstraat 32 Den Haag, 070 - 3658226.

Nog zo'n aardig boek: een inventaris van alles wat met bijgeloof te maken heeft. De opzet van het boek is origineel en eigenzinnig: de trefwoorden geven geen directe uitleg, maar een reeks chronologisch geordende citaten uit uiteenlopende bronnen. Daaruit kun je de ontwikkeling aflezen van bijvoorbeeld het geloof in de kracht van een hoefijzer of hoe je van de hik of kiespijn afkomt. Besluit met een uitgebreide "analytische' index.

    • Ewoud Sanders