Philips stoot servicecentra af

Philips wil volgend jaar de reparatie van consumentenprodukten overdoen aan Berlo Service Group in Arnhem. De verwachting is dat 200 van de 250 personeelsleden in dienst kunnen treden van dat bedrijf. Voor de overige 50 medewerkers probeert Philips nog een oplossing te vinden.

Philips heeft nu nog acht eigen servicecentra, verspreid over heel Nederland. Bestuurder J.Cuperus van de Industriebond FNV zegt niet in te stemmen met de verzelfstandiging als daardoor arbeidsplaatsen verloren gaan. Hij noemt het voorts onaanvaardbaar dat de arbeidsvoorwaarden voor de 200 mensen die in dienst kunnen blijven dreigen te verslechteren.