Het oog bezit een hogere graad van perfectie dan ...

Het oog bezit een hogere graad van perfectie dan het oor, gezien het feit dat laatstgenoemde transducer niet op fysiologische wijze kan worden afgesloten voor ongewenste input.

J. Westerga, Rijksuniversiteit Groningen

In samenhang met de uitholling van het begrip "universiteit' is het bijvoeglijk naamwoord in de huidige functiebenaming "universitair (hoofd)docent' overbodig. De oude benaming "lector', i.e. (voor)lezer, dekt de lading beter.

M. Ooms, Erasmus Universiteit Rotterdam

Het belang van klantgerichtheid wordt door veel ondernemingen wel onderkend, maar niet in de praktijk gebracht.

P.J. Louter, Erasmus Universiteit Rotterdam

Periodiek geneeskundig onderzoek bij gezonden is niet zinvol en geeft schijnzekerheid omtrent het ontbreken van ziekte.

J.J.J. Bucx, Erasmus Universiteit Rotterdam

Het frequent herhalen van langdurige metingen voor wetenschappelijk onderzoek bij kinderen leidt gemakkelik tot verveling. Dit wordt effectief tegengegaan door toepassing van een spelcomputer.

E.E.M. van Essen-Zandvliet, Erasmus Universiteit Rotterdam