Barendrecht: Betuwelijn in diepe betonnen bak

BARENDRECHT, 2 OKT. De Betuwelijn langs Barendrecht moet in een verdiepte en overkapte betonnen bak worden aangelegd. Dat is de enige manier om de gemeente leefbaar te houden. Dit hebben burgemeester en wethouders van Barendrecht vandaag in een brief laten weten aan de betrokken bewindslieden en de Tweede Kamer.

B en W doen tevens enkele concrete voorstellen voor aanpassingen aan het tracé. De voorstellen worden ondersteund door een onderzoeksrapport van het raadgevend ingenieursbureau Lievense. De kosten bedragen in totaal een half miljard gulden. Deze zouden bovenop de reeds door het ministerie van verkeer en waterstaat geraamde 6,4 miljard komen.

In beide gevallen betreft het kosten exclusief bouwrente, BTW en financieringskosten. In de planologische kernbeslissing over de Betuwelijn is de situatie rond Barendrecht open gelaten, omdat de lijn daar grotendeels langs een bestaand spoortracé zal worden aangelegd. In de begroting is daarom nog geen kostenpost opgenomen voor Barendrecht.

De problemen rond Barendrecht zijn extra gecompliceerd, omdat daar behalve de Betuwelijn (twee sporen) ook nog een hoge snelheidslijn (twee sporen) moet worden aangelegd. Bovendien wordt de bestaande reizigerslijn in het kader van Rail 21 verbreed van twee naar vier sporen. Drie wijken dreigen hiervan het slachtoffer te worden: Barendrecht-Oost, een nieuwbouwwijk waar duizenden mensen wonen, Barendrecht-Noord, een kleiner wijkje even ten noorden van de stad, en Smitshoek, ten westen van de kern.

Voorkomen dat Barendrecht-Oost onleefbaar wordt heeft de hoogste prioriteit voor B en W. “Noord is voor ons bediscussieerbaar, Oost niet”, zei burgemeester M.Th. van de Wouw gisterenmiddag. Met de verdiepte en overkapte aanleg van de Betuwelijn langs Oost is een bedrag van 215 miljoen gemoeid. De enige manier Noord te behouden als woonbuurt is een verlegging van het geplande tracé gecombineerd met een verdiepte en overkapte ligging, aldus B en W. Hiermee is een bedrag van 260 miljoen gemoeid. Als het tracé niet word verplaatst, maar wel verdiept wordt aangelegd, is wonen ook niet langer mogelijk in Noord, menen B en W, maar dan zou er nog wel kleinschalige industrie kunnen worden gevestigd. Deze variant zou 105 miljoen gulden vergen volgens de berekeningen van het ingenieursbureau.