Verkade definitief weg uit 's-Hertogenbosch

AMSTERDAM, 1 OKT. De wafelfabriek van Verkade gaat Den Bosch definitief verlaten. De ondernemingskamer van de Amsterdamse rechtbank heeft gisteren uitgesproken dat de directie in Zaandam niet onredelijk heeft gehandeld met de verhuisplannen.

De ondernemingsraad van de vestiging in Den Bosch had bij de ondernemingskamer protest aangetekend tegen de verhuisplannen waarmee 120 arbeidsplaatsen zijn gemoeid. Met de verhuizing van Verkade, die in Den Bosch vooral wafels als de frou-frou maakte, komt een einde aan een geschiedenis van meer dan honderd jaar.

De werknemers van de Bossche vestiging hebben teleurgesteld gereageerd op de uitspraak. Volgens hun woordvoerder H. Körschner zal naar verwachting maar een klein deel van hen gebruik maken van de mogelijkheid om naar Zaandam te verhuizen. Körschner wijst er op dat toen de vestiging van Verkade in Leeuwarden een paar jaar geleden werd gesloten en de produktie in Weert werd geconcentreerd, een jaar later ook de Weerter vestiging dichtging.

Verkade, sinds 1990 onderdeel van United Biscuits, nam in Den Bosch in 1987 nog een volledig geautomatiseerde wafellijn in produktie. Volgens een onderzoek van een door de ondernemingsraad in de arm genomen onderzoeksbureau zou de verhuizing naar Zaandam tien miljoen gulden kosten. Het bureau had ook vastgesteld dat de vestiging in Den Bosch, mits er een reductie van het personeel zou plaatsvinden, weer rendabel kon worden gemaakt.

Met de sluiting van de Bossche vestiging wacht de directie nog totdat in Zaandam de nodige voorzieningen zijn getroffen. Verkade heeft gezegd dat de werknemers in ieder geval niet voor het einde van het jaar naar Zaandam hoeven te verhuizen.