Uitsluiting van vrouwen; Rijksrecherche stelt onderzoek in naar de SGP

DEN HAAG, 1 OKT. De Rijksrecherche stelt een onderzoek in naar het besluit van de SGP om geen vrouwen toe te laten tot de partij. Dit heeft het openbaar ministerie in Den Haag gistermiddag bekendgemaakt.

Het doel van het zogenoemde “oriënterend feitenonderzoek” is onder meer vast te stellen wat de “feitelijke formulering” is van het besluit van de SGP en bij wie de verantwoordelijkheid voor het besluit ligt. Vervolgens wordt vastgesteld of er sprake is van een strafbaar feit, wie als verdachte kan worden aangemerkt en of er tegen deze verdachte strafvervolging moet worden ingesteld. Het OM verwacht dat de resultaten van het onderzoek over enkele weken bekend zijn.

Bij het OM zijn tot dusver twee klachten tegen het besluit van de SGP om vrouwen te weren binnengekomen. Ruim dertig vrouwen uit Hengelo dienden een aanklacht in. Een vrouw uit Roermond deed individueel aangifte. Volgens de vrouwen zet de SGP aan tot discriminatie. Het Clara Wichmann Instituut, een organisatie op het gebied van vrouwen en recht, steunt de vrouwen die aangifte hebben gedaan.

Het SGP-partijbestuur en de Tweede-Kamerfractie stellen in de gezamenlijke reactie dat het gewraakte besluit niets heeft te maken met discriminatie of ongelijkwaardigheid, “maar alles met een vaste en diepgewortelde levensovertuiging die is gebaseerd op de Bijbel als Gods Woord”.

De SGP vraagt zich in de verklaring verder af of justitie niets beters heeft te doen. “Men kan zich afvragen of het, lettend op de zaken die schreeuwen om een daadkrachtige aanpak door justitie, van wijs beleid getuigt om kostbare tijd en mankracht in te zetten voor een onderzoek naar een van oudsher gezagsgetrouwe partij als de SGP”, aldus de verklaring.

Dat de “oudste partij van Nederland” voorwerp is van een justitieel onderzoek, zegt volgens de SGP bovendien “meer over het veranderde geestelijk klimaat in Nederland dan over de partij zelf”.

M. van den Brink, lid van de PvdA-fractie in het Europees parlement, heeft gisteren geëist dat SGP'er L. van der Waal niet langer optreedt als voorzitter van de Nederlandse parlementaire afvaardiging. Volgens Van den Brink heeft Van der Waal onvoldoende afstand genomen van het meerderheidsstandpunt van zijn partij vrouwelijke leden te weigeren. Bovendien hadden de “denigrerende opmerkingen” haar gestoord die Van der Waal gisteren voor de radio maakte aan het adres van de vrouwencommissie van het Europees parlement.