Steeds meer mensen met aids in de gevangenis

DEN HAAG, 1 OKT. Gevangenissen hebben vorig jaar 182 personen gedetineerd, die bij binnenkomst zelf hebben gemeld te zijn geïnfecteerd met het aidsvirus (HIV). Dat zijn er tien meer dan in 1991.

De cijfers over HIV-besmetting berusten op vrijwillige meldingen in de strafinrichtingen. Daarnaast bleken bij binnenkomst in de huizen van bewaring en de gevangenissen 34 gedetineerden inmiddels aan aids te lijden, terwijl bij tien personen tijdens hun detentie de diagnose aids werd gesteld. In 1991 leden achttien gevangenen aan aids en werd bij zes de diagnose gesteld.

Deze cijfers staan in het gisteren gepubliceerde jaarverslag over 1992 van de geneeskundige inspectie bij het ministerie van justitie. De gegevens in dit jaarverslag hebben betrekking op ongeveer 23.000 personen die in de loop van 1992 waren opgesloten.

Het aantal heroïnegebruikers dat vorig jaar in de cel zat (6.469) steeg met bijna zeven procent ten opzichte van het jaar daarvoor (6063). Deze stijging is geringer dan de procentuele toename van het totaal aantal cellen in de pentitentiaire inrichtingen. Dat aantal nam toe met 9,75 procent. Het gemelde aantal cocaïnegebruikers (1.775) daalde in 1992 met bijna twaalf procent ten opzichte van 1991. Toen meldden zich 2.014 cocaïnegebruikers.