Pas verschenen

Cicero Tegen Piso, voor Plancius, voor Rabirius, voor Milo Vert. E. van Leeuwen en J. van Leeuwen, Uitg. Ambo, 299 blz., ƒ 59,50

Vier redevoeringen van Cicero: in de eerste, gehouden in de senaat, geeft hij af op Piso, de overige drie zijn rechtbank-pleidooien.