Pas verschenen

Gertrude Starink De weg naar Egypte, 1970-1977 en 1977-1985 Uitg. Athenaeum-Polak & Van Gennep, resp. 39 en 45 blz., ieder ƒ 27,50

Gertrude Starink schreef twee series gedichten getiteld Twintig passages en Zeventien passages. Een derde reeks zal nog volgen.