Omstreden wethouder Gorkum mag blijven

GORKUM, 1 OKT. Wethouder Bosman van Gorkum mag blijven. Maar de gemeenteraad van Gorkum zal naar aanleiding van het raadsrapport over zijn grondtransactie in de gemeente wel een speciale gedragscode opstellen om het privé-handelen van wethouders, raadsleden en ambtenaren beter te kunnen toetsen.

De Gorkumse raad kwam gisteren tot dit besluit tijdens de behandeling van een rapport over de prive-aankoop van een stuk grond voor de bouw van een dierenhotel door CDA-wethouder C.M.A. Bosman van financiën en grondzaken. De grond lag gedeeltelijk op het tracé van de nog aan te leggen Betuwelijn. De eindconclusie in het rapport, opgesteld door burgemeester P.IJssels (PvdA) en de fractievoorzitters uit de raad, luidt dat de wethouder daarbij geen misbruik heeft gemaakt van zijn positie. Ondanks stevige kritiek door een aantal fracties op de handelwijze van Bosman werd een motie van afkeuring, ingediend door de tweemansfractie van "Stadsbelang", verworpen.

In haar rapport beschrijft de onderzoekscommissie gedetailleerd hoe wethouder Bosman het perceel wist te verwerven. Dat gebeurde na een omvangrijke grondruil met een veehouder, die niet enkel een opvallend goede prijs voor zijn weilanden wist te bedingen, maar bovendien veel meer hectares van de gemeente ontving dan hij had ingebracht.

Dit onderdeel van het rapport en de beschrijving van de tamelijk "losse" wijze van besturen (geen rapportages, geen verantwoording, mededelingen-in-het-voorbijgaan) had veel twijfel gezaaid in een aantal raadsfracties. En in het college van B en W (PvdA, CDA en VVD), zoals burgemeester IJssels meedeelde: “Ook het college zet hierbij een aantal kanttekeningen, heeft nog enkele vragen die niet beantwoord zijn. Maar dit alles is volstrekt onvoldoende om in het college de vertrouwenskwestie aan de orde te stellen”